Stark Bemitil 250 мг 40 капсул
Stark Bemitil 250 мг 40 капсул
648.00грн

Stark Bemitil 250 мг 40 капсул

Модель:
Наявність:
324

Є в наявності

648.00грн
Запитайте про продукт

Актопротектор Stark Bemitil

Цей препарат досліджується для лікування, спорту та профілактики з 70-х років, за цей час доведено його повну безпеку при використанні в межах призначеного дозування!!!

Перший добре вивчений актопротектор (2-етилтіобензімідазолу гідробромід) - похідне бензімідазолу. Як препарат, що підвищує життєвий тонус застосовуйте по 0,25 г після їжі один раз на день!

Оскільки препарат має здатність накопичуватися в організмі, його можна приймати не більше 6 днів поспіль, після чого роблять триденну перерву. При повторних прийомах позитивна дія Stark Bemitil (бемітіл) посилюється протягом декількох днів, а потім приріст працездатності стійко підтримується на досягнутому рівні протягом терміну застосування препарату.

Stark Bemitil (бемітил) суттєво підвищує загальну витривалість та масу тіла. Його дія тим сильніша, чим вище фізичне навантаження. Підвищення працездатності під дією Stark Bemitil може досягати 200%, особливо в умовах нестачі кисню. Препарат підвищує стійкість до високих температур, від чого отримав торгове найменування Anti – проти, Hot – спека.

В основі механізму дії Stark Bemitil (бемітил) лежить активація синтезу білка, а точніше РНК, що нагадує важливі механізми дії анаболічних засобів (тому актопротектори і розглядаються в числі дозволених анаболічних препаратів). Посилення синтезу РНК Stark Bemitil (бемітил) відбувається, ймовірно, в результаті взаємодії препарату з геномом завдяки певній структурній подібності похідних бензімідазолу з пуриновими основами нуклеїнових кислот - аденіном і гуаніном. Stark Bemitil (бемітил), очевидно, не є первинним активатором конкретних генів, а лише неспецифічно за допомогою невідомого поки що механізму посилює реакції синтезу РНК, які природно протікають на даний момент у різних тканинах. Це підтверджується посиленням процесів синтезу білка лише у тих органах, які активно функціонують у період присутності препарату в організмі та в яких такі процеси відбуваються інтенсивно. Серед білків, що активно утворюються під впливом Stark Bemitil (бемітил), найбільше значення має ряд короткоживучих білків, зокрема ферментів глюконеогенезу. За сучасними уявленнями, такі білки можуть відігравати ключову роль у процесах адаптації - дезадаптації: їх першочерговий швидкий синтез зумовлює розвиток початкових ознак адаптації, а раннє зниження вмісту в тканинах служить пусковою ланкою дезадаптаційних зрушень. Stark Bemitil (бемітил), будучи похідними бензімідазолу, має структурну схожість з пуриновими основами, що дозволяє йому активізувати геном клітини, посилювати синтез РНК і білків-ферментів (зокрема, ферментів глюконеогенезу та мітохондріального окиснення), внаслідок чого в клітині утилізація обмінних "шлаків" та антиоксидантний захист (зменшується утворення гідропероксидів ліпідів, дієнових кон'югатів тощо).

Глюконеогенез, що проходить в основному в печінці та корі нирок, являє собою ресинтез вуглеводів з продуктів їх розпаду (лактату та пірувату), а також з деяких амінокислот (насамперед, аланіну та глютаміну) та гліцеролу. При фізичному навантаженні роль глюконеогенезу полягає також у утилізації продукованої молочної кислоти - одного з головних факторів, що знижують працездатність. Цей процес пов'язаний і з глюкозолактатним циклом (цикл Корі) та з глюкозоаланіновим циклом. Останній сприяє нейтралізації та виведенню не тільки лактату, але й азотистих продуктів розпаду (аміаку тощо). Глюконеогенез, таким чином, робить великий, а часто вирішальний внесок у підтримання фізичної працездатності: у ході глюконеогенезу утилізуються метаболіти, що утворюються при фізичній діяльності і негативно впливають на працездатність (лактат); одночасно відновлюються дуже обмежені запаси вуглеводів в організмі, які є обов'язковими, а при інтенсивних м'язових навантаженнях - основним джерелом енергії. Глюконеогенез у тісному поєднанні з глюкозоаланіновим циклом та реакціями обміну глутаміну виконує й інші функції, важливі для підтримки працездатності (зменшення утворення лактату та аміаку у м'язах, утилізація та виведення з організму азотистих продуктів розпаду, виведення водневих іонів). Активація глюконеогенезу Stark Bemitil (бемітил) спостерігається як під час фізичної діяльності, так і в період відновлення. Це і складає, згідно з численними експериментальними даними, головну ланку в механізмі підвищення препаратом працездатності. Механізм позитивного впливу Stark Bemitil (бемітил) на розумову та операторську діяльність вивчений менше. Тут також може мати певне значення активація синтезу білка, але у структурах нервової системи.

Також виявлено, що Stark Bemitil (бемітил) сприятливо впливає на мозкові судини. Нарешті, підвищення працездатності при зазначених видах діяльності може бути частково вторинним, наприклад після фізичних навантажень, коли воно певною мірою є наслідком поліпшення функціонального стану організму при навантаженнях і після них під впливом Stark Bemitil (бемітил). До важливих компонентів механізму дії Stark Bemitil (бемітил) відносяться: зниження потреб організму в кисні та зменшення теплопродукції. Тонкі механізми цих ефектів ще не розкрито.

Є дані про придушення препаратом деяких шляхів вільного нефосфорилюючого окиснення, а також про підтримку мітохондрій у більш сполученому стані, особливо при впливах на організм (зокрема, важких фізичних навантаженнях), що ведуть до роз'єднання окиснення та фосфорилювання. Такий ефект пов'язаний, ймовірно, із захисним впливом Stark Bemitil (бемітил) на структуру мітохондрій, яке, у свою чергу, частково може бути наслідком посилення синтезу компонентів мітохондріальних мембран. Протекторна дія препарату на мембрани проявляється іноді пригніченням процесів ПОЛ, тобто певним антиоксидантним ефектом.

Всі перелічені ланки механізму дії, що зумовлюють зменшення споживання кисню організмом та утворення теплоти, пояснюють високу ефективність Stark Bemitil (бемітил) як засобу підвищення працездатності в умовах гіпоксії та високої температури середовища. Безпосередня анаболічна дія Stark Bemitil (бемітил) на м'язову тканину виражена слабо, проте препарат має сильну опосередковану дію, оскільки дозволяє різко збільшити навантаження, які дають саме такий ефект.

Під дією Stark Bemitil (бемітил) підвищується вміст глікогену в м'язах, печінці та серці. Зростає ефективність тканинного дихання. Stark Bemitil (бемітил) є анаболіком непрямої дії. Крім того, трохи знижуючи рівень цукру в крові, Stark Bemitil (бемітіл) певною мірою сприяє підвищенню секреції соматотропіну. Актопротектори взагалі і, Stark Bemitil (бемітил) зокрема, є сполуками економізуючої дії, сприяючи виконанню певного обсягу робіт з мінімальними витратами. Вони зменшують швидкість робочого розпаду білків, жирів та вуглеводів. У той самий час у печінці збільшується швидкість синтезу короткоживучих білків, відповідальних за термінову адаптацію організму.

У медицині Stark Bemitil (бемітил) застосовується при хронічній гіпоксії різного походження (особливо при спортивній підготовці, під час високих фізичних навантажень та інших екстремальних впливів, а також після них для прискорення відновлювальних процесів), при психічній астенії будь-якого генезу, для реабілітації хворих, які перенесли гострий гепатит (швидше відновлюється маса печінки, зменшується вираженість і тривалість порушень її функцій) або променеву хворобу, для лікування нервово-м'язових захворювань (прогресуюча міодистрофія, вторинні міопатії та ін.), вестибулярних розладів, епілепсії (призначають тільки в комплексі з противоепілептичними засобами), рецидивуючого бешихового запалення.

Таким чином, достатньо фізіологічний вплив Stark Bemitil (бемітіл) на організм дозволяє з успіхом використовувати його в клінічній практиці для відновлення працездатності одужуючих, лікування астеній різної природи. При цьому завдяки активації синтезу білка препарат може посилювати репаративні процеси в різних органах, що також прискорює відновлення працездатності. Такий подвійний лікувальний ефект особливо яскраво проявляється при патології печінки (наприклад, у період реабілітації після вірусного гепатиту), оскільки цей орган характеризується високим потенціалом регенерації, і репаративні процеси тут включають відновлення одного з ключових механізмів підтримки працездатності — нормалізацію системи глюконеогенезу.

Рекомендації щодо вживання:

Приймають внутрішньо після прийому їжі по 0.25 г (1 капсула) 2 рази на день. При необхідності добову дозу збільшують до 0.5 грама (2 капсули) вранці та 0.5 грама (2 капсули) після обіду (при вазі понад 100 кг). Курс - 6 днів з 3-4-денними перервами між ними для запобігання кумуляції препарату. Курс у середньому становить від 3 до 6 тижнів. Для підвищення працездатності в екстремальних умовах Stark Bemitil (бемітіл) приймають за 60-120 хвилин до подальшої діяльності в дозі 0,25-0,5 грама.

Не застосовувати пізніше 16:00, щоб уникнути проблем зі сном!

Stark Bemitil (бемітил) за інструкцією протипоказано застосовувати при:

  • Аритмії;
  • Виражених порушеннях функцій печінки;
  • Епілепсії;
  • Гіпоглікемії;
  • Глаукомі;
  • Вагітності та в період лактації;
  • Артеріальній гіпертензії;
  • Гіперчутливісті;
  • Ішемічній хворобі серця.

Купити Stark Bemitil 250 мг 40 капсул Stark Pharm в Києві та Україні ви можете на сайтах наших партнерів та дилерів, дивіться адреси наших представників, магазинів та інтернет-магазинів у розділі «Де купити?».